Informujemy, że dzisiaj 24.01.2023 r., WS działa w trybe ograniczonym a pracownicy są dostępni tylko pod telefonami komórkowymi.

Na Państwa pytania będziemy odpowiadać od jutra zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dziękujemy za zrozumienie.