Informace spojené s problematikou COVID-19 a jeho dopadem na realizaci projektů