Programový dokument

Dokumentaci Programu projednala pracovní skupina v letech 2014 a 2015.

Programový dokument byl schválen Evropskou komisí dne 23. června 2015.


Navigace