Interreg V-A Česká republika – Polsko

Novinky

Vážení,

podklady týkající se procedury SEA v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko naleznete zde.


Zobrazit novinky
FOTO: DIANA VITÁSEK

Žadatel

Tato sekce obsahuje informace týkající se předkládání žádostí, Příručku pro žadatele společně s nezbytnou částí Programové dokumentace, přehled způsobilých žadatelů, územní vymezení Programu atd.

Přejít do sekce pro žadatele

Příjemce

V sekci pro příjemce jsou k dispozici informace týkající se realizace projektů, jejich vyúčtování a kontrol, Příručka pro příjemce dotace a informace spojené s povinnou publicitou.


Přejít do sekce pro příjemce

Veřejnost

Sekce Veřejnost je věnována např. realizovaným projektům, informacím týkajícím se monitorovacích výborů a výročních aktivit. Dále zde naleznete aktuální číslo newsletteru včetně archivu či fotogalerii.

Přejít do sekce pro veřejnost


Vážení,

srdečně Vás vítáme na internetové stránce Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020. Program Interreg V-A Česká republika – Polsko byl schválen Evropskou komisí dne 23. 6. 2015.

Program Interreg V-A bezprostředně navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika a Program Iniciativy společenství Interreg IIIA – Česká republika – Polská republika, v rámci kterých bylo zrealizováno tisíce společných, přeshraničních projektů zaměřených na rozvoj česko-polského pohraničí a zvýšení kvality života obyvatel pohraniční.

Celkový rozpočet (ERDF) Programu Interreg V-A pro období 2014-2020 činí 226,2 mil. €, které jsou určeny na podporu přeshraniční spolupráce na česko-polském pohraničí v oblastech:

- společné řízení rizik,
- rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti,
- vzdělání a zvýšení kvalifikace budoucích absolventů,
- spolupráce institucí a komunit.

Na internetových stránkách najdete veškeré nezbytné informace a dokumenty potřebné k přípravě a realizaci projektů v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko. V sekci pro žadatele naleznete dokumenty spojené s přípravou žádosti o podporu a projektových záměru. Jednotlivé sekce budou postupně doplňovány aktuálními daty a dokumenty.

Horní menu stránek obsahuje odkaz na internetové stránky OPPS ČR-PR 2007 – 2013, jejichž obsah bude po nezbytně dlouho dobu aktualizován.

Zveme Vás k seznámení se s Programem.

Přejeme Vám hodně úspěchů v rámci přeshraniční spolupráce!

Společný sekretariát