Interreg V-A Česká republika – Polsko

Novinky

Na 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Bielsku Białej bylo rozhodnuto o následujícím:
1.
Schválení dvou projektů silniční infrastruktury k financování.

2. Schválení třech projektů Technické pomoci k financování.

3. Schválení změn v Programovém dokumentu.

4. Schválení změn termínů příjmů:

V prioritní ose 2 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 10. května 2016.

V prioritní ose 3 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 29. února 2016.

V prioritní ose 4 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 7. března 2016.

Podrobnosti


Zobrazit novinky
FOTO: DIANA VITÁSEK

Žadatel

Tato sekce obsahuje informace týkající se předkládání žádostí, Příručku pro žadatele společně s nezbytnou částí Programové dokumentace, přehled způsobilých žadatelů, územní vymezení Programu atd.

Přejít do sekce pro žadatele

Příjemce

V sekci pro příjemce jsou k dispozici informace týkající se realizace projektů, jejich vyúčtování a kontrol, Příručka pro příjemce dotace a informace spojené s povinnou publicitou.


Přejít do sekce pro příjemce

Veřejnost

Sekce Veřejnost je věnována např. realizovaným projektům, informacím týkajícím se monitorovacích výborů a výročních aktivit. Dále zde naleznete aktuální číslo newsletteru včetně archivu či fotogalerii.

Přejít do sekce pro veřejnost