Interreg V-A Česká republika – Polsko

Novinky

Konzultace kontrolorů v Libereckém kraji

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zve lead partnery a projektové partnery z Libereckého kraje, jejichž projekt byl schválen, na konzultační dny, které se uskuteční v Liberci. Prodrobnosti zde.


Příjem žádostí v prioritní ose 2 byl obnoven.
Upozorňujeme žadatele, že do výzvy pro individuální projekty v prioritní ose 2 je možné předkládat žádosti v poslední den jejich příjmu (31.5.) pouze do 16:00. Po této době již nebude možné projekty předkládat.  Toto pravidlo možnosti předkládat žádosti v poslední den příjmu pouze do 16:00 bude uplatňováno i u veškerých dalších výzev programu.
Děkujeme za pochopení


Zobrazit novinky
FOTO: DIANA VITÁSEK

Žadatel

Tato sekce obsahuje informace týkající se předkládání žádostí, Příručku pro žadatele společně s nezbytnou částí Programové dokumentace, přehled způsobilých žadatelů, územní vymezení Programu atd.

Přejít do sekce pro žadatele

Příjemce

V sekci pro příjemce jsou k dispozici informace týkající se realizace projektů, jejich vyúčtování a kontrol, Příručka pro příjemce dotace a informace spojené s povinnou publicitou.


Přejít do sekce pro příjemce

Veřejnost

Sekce Veřejnost je věnována např. realizovaným projektům, informacím týkajícím se monitorovacích výborů a výročních aktivit. Dále zde naleznete aktuální číslo newsletteru včetně archivu či fotogalerii.

Přejít do sekce pro veřejnost