Interreg V-A Česká republika – Polsko

Novinky

Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti se zahájením Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko se první semináře pro potenciální žadatele věnované základním otázkám nového Programu uskuteční již v září. Na těchto seminářích bude mimo jiné prezentována následující problematika: vhodní žadatelé, pravidla způsobilosti výdajů v jednotlivých prioritních osách, rozpočet projektu, projektový záměr a projektová žádost a její přílohy. První seminář pro české i polské potenciální žadatele se uskuteční 23. září 2015 v Olomouci. Registrace účastníků bude zahájena 11. září na webových stránkách Programu www.cz-pl.eu. Podrobný program semináře bude zveřejněn v pozdějším termínu. Po semináři v Olomouci budou následovat školení v regionech. Podrobnější informace o termínech a místech konání jednotlivých akcí zveřejníme začátkem září.


Zobrazit novinky
FOTO: DIANA VITÁSEK

Žadatel

Tato sekce obsahuje informace týkající se předkládání žádostí, Příručku pro žadatele společně s nezbytnou částí Programové dokumentace, přehled způsobilých žadatelů, územní vymezení Programu atd.

Přejít do sekce pro žadatele

Příjemce

V sekci pro příjemce jsou k dispozici informace týkající se realizace projektů, jejich vyúčtování a kontrol, Příručka pro příjemce dotace a informace spojené s povinnou publicitou.


Přejít do sekce pro příjemce

Veřejnost

Sekce Veřejnost je věnována např. realizovaným projektům, informacím týkajícím se monitorovacích výborů a výročních aktivit. Dále zde naleznete aktuální číslo newsletteru včetně archivu či fotogalerii.

Přejít do sekce pro veřejnost