Interreg V-A Česká republika – Polsko

Novinky

Řídící orgán vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele zakázky: Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Zakázka se skládá celkem ze dvou dílčích evaluací, které budou realizovány v letech 2017 a 2019 v souladu s evaluačním plánem programu. Nabídky předkládejte elektronicky nebo písemně, v českém jazyce, do 10. května 2017 (do 12:00). Více informací zde.


Zobrazit novinky
FOTO: DIANA VITÁSEK

Žadatel

Tato sekce obsahuje informace týkající se předkládání žádostí, Příručku pro žadatele společně s nezbytnou částí Programové dokumentace, přehled způsobilých žadatelů, územní vymezení Programu atd.

Přejít do sekce pro žadatele

Příjemce

V sekci pro příjemce jsou k dispozici informace týkající se realizace projektů, jejich vyúčtování a kontrol, Příručka pro příjemce dotace a informace spojené s povinnou publicitou.


Přejít do sekce pro příjemce

Veřejnost

Sekce Veřejnost je věnována např. realizovaným projektům, informacím týkajícím se monitorovacích výborů a výročních aktivit. Dále zde naleznete aktuální číslo newsletteru včetně archivu či fotogalerii.

Přejít do sekce pro veřejnost