Interreg V-A Česká republika – Polsko

Novinky

Vážení,
v sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn ŘO č. 1. Dále byly zaktualizovány a doplněny české a polské přílohy Příručky pro žadatele verze 1. Konkrétně se jedná o přílohu č. 18, 19a, 19b, 29 a 38, v české verzi o přílohu č. 29.


Zobrazit novinky
FOTO: DIANA VITÁSEK

Žadatel

Tato sekce obsahuje informace týkající se předkládání žádostí, Příručku pro žadatele společně s nezbytnou částí Programové dokumentace, přehled způsobilých žadatelů, územní vymezení Programu atd.

Přejít do sekce pro žadatele

Příjemce

V sekci pro příjemce jsou k dispozici informace týkající se realizace projektů, jejich vyúčtování a kontrol, Příručka pro příjemce dotace a informace spojené s povinnou publicitou.


Přejít do sekce pro příjemce

Veřejnost

Sekce Veřejnost je věnována např. realizovaným projektům, informacím týkajícím se monitorovacích výborů a výročních aktivit. Dále zde naleznete aktuální číslo newsletteru včetně archivu či fotogalerii.

Přejít do sekce pro veřejnost