1.2

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Specifický cíl

1.2 – Koordinovanější přístup k ochraně životního
prostředí v česko-polském pohraničí

Termín vyhlášení výzvy

20. listopada 2023

Typ výzvy

kolová

Termín pro podání záměrů

7. února 2024

Termín pro podání žádostí

15. května 2024

Předpokládaný termín schvalování projektů

září 2024

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů

30. září 2029

Alokace výzvy – EFRR

 7,0 mil. €

Spolufinancování z EFRR

80 %

Projektový záměr je nutné předložit v online aplikaci zde.

Níže máte k dispozici všechny dokumenty nezbytné k předložení záměru a projektové žádosti.

Příručka pro žadatele

Metodika kontroly a hodnocení

Výzva č. 11_23_011_Životní prostředí_Ochrona środowiska