Formulář projektového záměru

V Programu je povinné podání tzv. projektového záměru, jehož smyslem je získat přehled o připravovaných žádostech a poskytnout žadatelům. Ke každému záměrů bude vydáno stanovisko Společného sekretariátu. Jedná se o zpětnou vazba k souladu vašeho nápadu s cíli Programu.

Záměr

Upozorňujeme, že v případě průběžných výzev (Priorita 2 – Cestovní ruch a Priorita 4 – Spolupráce) určuje pořadí žadatelů datum předložení projektového záměru. Datum založení záměru ani jeho ID není určující.

 

Prohlášení Vedoucího partnera a Partnerů projektu 

Níže naleznete povinnou přílohu k projektovým záměrům – formulář „Prohlášení Vedoucího partnera a partnerů projektu“. Tato příloha musí být podepsána všemi projektovými partnery.

Prohlášení k projektovému záměru

 

Word verze formuláře projektového záměru

Formulář projektového záměru (tato word verze není určena k předložení do Programu)