Projektová žádost

Ve průběžné výzvě je stanoveno více termínů pro podání projektové žádosti. Sdělí JS žadateli po podání projektového záměru informaci, ve kterém termínu může podat projektovou žádost?     

  • Lhůta pro podání úplné žádosti závisí na termínu podání projektového záměru a na obdržení stanoviska od společného sekretariátu. V rámci průběžné výzvy lze projektovou žádost předložit v kterémkoli termínu pro předkládání projektových žádostí, vždy však až po obdržení stanoviska od Společného sekretariátu k projektovému záměru. V průběžné výzvě Společný sekretariát garantuje vydání 10 stanovisek k projektovým záměrům měsíčně. Při zaslání stanoviska JS uvádí do kterého příjmu je možné projektovou žádost podat.

V ISKP je prostor pro název projektu pouze 50 (CZ) nebo 60 (PL) znaků. Co máme dělat, když jsme zvolili delší název a ten už je uveden např. v zápise z jednání zastupitelstva, v podepsané Dohodě o spolupráci apod.?

  • Název projektu je základním identifikačním prvkem projektu. Název v ISKP může být zkrácen oproti názvu užívaném v přiložených dokumentech, vždy musí být ovšem zcela zřejmé, že se jedná o tentýž projekt.