8. zasedání MV

Ve dnech 26. a 27. června 2024 proběhlo 8. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027.

Členové MV schválili mimo jiné:

  1. Projekty v rámci SC 2.1
  2. Projekty v rámci SC 4.1
  3. Projekty v rámci SC 4.2
  4. Parametry výzev v SC 2.1 (cestovní ruch – vzdělávání), SC 2.1, SC 3.1 (mosty) a SC 4.1

P2.1_Přehled projektů

P4.1_Přehled projektů

P4.2_Přehled projektů