Jiné dokumenty

SEA

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení SEA

 

Vypořádání vyjádření k návrhu koncepce „Program Interreg Česko – Polsko 2021-2027" a k Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

Vypořádání vyjádření