Konzultace a školení

Vážení,

V návaznosti na vyhlášení výzev Vás zveme k účasti na školeních, diskuzních fórech a konzultacích. Informační aktivity budou realizované online a prezenční formou v regionech.

Pro výzvy:

1.2 Koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí

2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

4.1 Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti

4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

 

Školení: Příprava projektové žádosti (YouTube)

 

Konzultační servis:

jeden den (út) konzultace online nebo prezenčně v sídle Společného sekretariátu v Olomouci (9.00 -12.00 hod.) a dva dny (pon, pá) online na Teams (9.00 - 12.00 hod.). Online registrace termínů.

Zde se registrujte: 

Konzultace

Podmínkou uskutečnění konzultace je zaslání stručného záměru emailem na adresu js.olomouc@crr.cz nejméně 24 hodin předem v pracovní den.