Příručka pro žadatele

Dne 20. listopada 2023 vstoupila v platnost třetí verze Příručky pro žadatele. Pro projekty, které jsou v procesu administrace (kontrola přijatelnosti, hodnocení atd.) platí nová verze Příručky (č. 3). Zároveň zdůrazňujeme, že v rámci změn Příručky nedošlo k administrativním ani věcným změnám v rozsahu povinností a požadavků vůči Žadatelům relevantních pro kontrolu a hodnocení aktuálně administrovaných projektů.

Aktualizace PPŽ (verze 4) bude zveřejněna v nejbližší době.

Příručka pro žadatele_verze 3

Přílohy PPŽ_verze 3

Metodický pokyn č. 1_PPŽ verze 3

Jednotkové náklady pro typové pracovní profily 2021+

Přehled indikátorů

Pomůcka pro výpočet indikátorů v prioritě 1