Příručka pro žadatele

Zde naleznete platnou verzi Příručky pro žadatele pro aktuální výzvy včetně příloh.

Příručka pro žadatele_verze 1

Upozorňujeme, že na str. 40 Příručky je chybně uvedeno, že paušální sazba mzdových nákladů 2 % je uplatňována v cíli 1.2. Ve skutečnosti je tato sazba uplatňována v cíli 1.1. V cíli 1.2 jsou mzdy uplatňovány formou jednotkových mzdových nákladů. Děkujeme za pochopení.

Přílohy PPŽ_verze 1

Jednotkové náklady pro typové pracovní profily 2021+

Pracovní profil

Jednotkový náklad

Pracovní profil 1

Vysoce kvalifikovaný odborný personál a odborní experti

Pro české příjemce:

Hodinová sazba: 509 Kč / 22 EUR

Měsíční mzda: 72 982 Kč / 3 106 EUR

Pro polské příjemce:

Hodinová sazba: 94,10 PLN

Měsíční mzda: 13 494,00 PLN

Pracovní profil 2

Realizační a koordinační personál

Pro české příjemce:

Hodinová sazba: 376 Kč / 16 EUR

Měsíční mzda: 53 872 Kč / 2 292,50 EUR

Pro polské příjemce:

Hodinová sazba: 64,40 PLN

Měsíční mzda: 9 229,00 PLN

Pracovní profil 3

Pomocný, asistenční a technický personál

Pro české příjemce:

Hodinová sazba: 311 Kč / 13,50 EUR

Měsíční mzda: 44 590 Kč / 1 897,50 EUR

Pro polské příjemce:

Hodinová sazba: 49,90 PLN

Měsíční mzda: 7 153,00 PLN

Upozorňujeme, že sazby nejsou prozatím schváleny ze strany Auditního orgánu a proto je zatím není možné považovat za definitivní.

Platné sazby budou automaticky počítány v generátoru podrobného rozpočtu projektu.