Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele_verze 4

Přílohy PPŽ_verze 4

Jednotkové náklady pro typové pracovní profily 2021+

Přehled indikátorů

Pomůcka pro výpočet indikátorů v prioritě 1