Přílohy projektové žádosti

Kontroluje JS přílohy před podáním projektové žádosti?

  • JS provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti příloh až ve chvíli, kdy je projekt zaregistrován v monitorovacím systému. Před podáním projektové žádosti může provádět pouze telefonické a mailové konzultace týkající se jejich obsahu.