Přílohy projektové žádosti

Kontroluje JS přílohy před podáním projektové žádosti?

  • JS provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti příloh až ve chvíli, kdy je projekt zaregistrován v monitorovacím systému. Před podáním projektové žádosti může provádět pouze telefonické a mailové konzultace týkající se jejich obsahu. 

Je v projektech IZS (specifický cíl 1.1) nutné předkládat přílohu C1?

  • V rámci výzvy č. 11_24_012 pro cíl 1.1 musí projekty povinně přispívat, mimo jiné, k naplnění indikátorů výsledku a výstupu, které souvisí s vypracováním strategií a akčních plánů. Z tohoto důvodu doporučujeme předkládat informace o strategiích a akčních plánech na formuláři přílohy PPŽ označené jako příloha C.1 Závazek žadatele zajistit využitelnost studie, strategie, plánu apod. v praxi.