1. zasedání MV

Ve dnech 29. – 30. listopadu 2022 proběhlo v Harrachově 1. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027

Členové MV schválili mimo jiné:

  • harmonogram výzev do konce roku 2024
  • parametry nejbližších výzev
  • pravidla způsobilosti výdajů
  • metodiku kontroly a hodnocení projektů