1. zasedání MV

Ve dnech 29. – 30. listopadu 2022 proběhlo v Harrachově 1. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027

Členové MV schválili mimo jiné:

  1. harmonogram výzev do konce roku 2024
  2. parametry nejbližších výzev
  3. pravidla způsobilosti výdajů
  4. metodiku kontroly a hodnocení projektů