Archiv výzev

Ukončeny v roce 2023

SC 1.1_11-22-001_IZS

SC 3.1_11-22-002_mosty

SC 3.1_11-23-005_silnice

SC 3.1_11-23-006_železnice

Ukončeny v roce 2024

SC 4.2_11-23-003_prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

SC 2.1_11_23_004_cestovní ruch

SC 4.1_11-23-010_zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti

SC 1.2_11 -23-011_koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí