SILNICE

DOPRAVA-SILNICE

Priorita

3 – Doprava – silnice

Termín vyhlášení výzvy

15. 2. 2023

Typ výzvy

kolová

Termín pro podání záměrů

24. 5. 2023

Termín pro podání žádostí

16. 8. 2023

Předpokládaný termín schvalování projektů

Konec listopadu 2023

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů

30. 9. 2029

Alokace výzvy – EFRR

15.078.562 €

Spolufinancování z EFRR

80 %

Projektový záměr je nutné předložit v online aplikaci zde.

Níže máte k dispozici všechny dokumenty nezbytné k předložení záměru a projektové žádosti.

V podkladech byly dne 13. 1. 2023 aktualizovány dokumenty, týkající se jednotlivých výzev. Došlo zde k sladění čísla výzev uvedených v těchto dokumentech s čísly uvedenými v monitorovacím systému.

Výzva byla ukončena 16. 8. 2023.