SILNICE

DOPRAVA-SILNICE

Priorita

3 – Doprava – silnice

Termín vyhlášení výzvy

8. 4. 2024

Typ výzvy

kolová

Termín pro podání záměrů

26. 6. 2024

Termín pro podání žádostí

9. 10. 2024

Předpokládaný termín schvalování projektů

únor 2025

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů

30. 9. 2029

Alokace výzvy – EFRR

4 530 294 €

Spolufinancování z EFRR

80 %

Projektový záměr je nutné předložit v online aplikaci zde.

Níže máte k dispozici všechny dokumenty nezbytné k předložení záměru a projektové žádosti.