Příručka pro příjemce

Zde naleznete platnou verzi Příručky pro příjemce včetně příloh.

Příručka pro příjemce_verze 1

Přílohy PPP_verze 1