3. zasedání MV

28. června 2023 proběhlo 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027.

Členové MV schválili mimo jiné:

  1. Parametry nové výzvy v Prioritě 4.1
  2. Projekty v rámci Priority 3.1_přeshraniční mosty
  3. Projekty FMP
  4. Evaluační plán Programu
  5. Komunikační strategii

SC 3.1 (mosty)_přehled projektů

Projekty FMP