7. zasedání MV

Ve dnech 13. a 14. března 2024 proběhlo 7. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027.

Členové MV schválili mimo jiné:

  1. Projekty v rámci SC 2.1
  2. Projekty v rámci SC 4.2
  3. Projekty FMP
  4. Parametry výzev v SC 1.1 a SC 3.1 (silnice)
  5. Změny v Metodice kontroly a hodnocení.
  6. Změnu v Přehledu způsobilých příjemců.

P2.1_Přehled projektů

P4.2_Přehled projektů

FMP_P2.1_Přehled projektů

FMP_P4.1_Přehled projektů