Dokumenty

Základní dokumenty Programu:

 

Programový dokument

Příručka pro žadatele

Příručka pro příjemce 

Metodika

 

Prezentace:

Obecné

Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Obecně o Programu

FMP, propagace, dobrá praxe

ISKP21+ a rozpočet

Přeshraniční partnerství

Přeshraniční spolupráce

Projekt a dopad

Role Vedoucího partnera

Prioritní osy a specifické cíle:

SC 1.2

SC 2.1

SC 3.1_železnice a silnice

SC 4.1

SC 4.2