Dokumenty

Prezentace prezentované na školeních na počátku roku 2023

Interreg ČR-PR 2021-2027

Výzvy v P3_silnice a železnice

Přeshraniční partnerství

Prezentace - školení 9. 8. 2023