6. zasedání MV

9. ledna 2024 proběhlo 6. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027.

Členové MV schválili mimo jiné:

  • Projekty v rámci SC 1.1

SC 1.1_přehled projektů