Programový dokument Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Programový dokument

Evropská komise schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024).

Prováděcí rozhodnutí Komise č. C(2022)7169

Program Interreg Česko - Polsko 2021 - 2027