2. zasedání MV

13. února 2023 proběhlo 2. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027, tentokrát formou online.

Členové MV schválili mimo jiné:

  1. parametry nových výzev v Prioritě 3: silnice a železnice
  2. změny v ohlášené výzvě na Fond malých projektů včetně kritérií hodnocení projektů ve FMP
  3. změny v metodice kontroly a hodnocení projektů
  4. rozdělení prostředků Technické pomoci 2021+
  5. zásady financování hraničních a náhradních projektů