Žadatel

Před podáním projektu si řádně prostudujte podmínky v příslušných dokumentech.

Příručka pro žadatele Vám umožní získat kompletní informace týkající se přípravy projektu přeshraniční spolupráce předkládaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Metodika kontroly a hodnocení popisuje proces kontroly, kterou projekt prochází. Doporučujeme, abyste si před podáním projektu Váš projekt ohodnotili z pohledu experta za pomocí podotázek, které v metodice naleznete.