Priorita 1

Cíl 1.1. Větší připravenost a přeshraniční akceschopnost při řešení rizik a katastrof v česko-polském pohraničí souvisejících se změnou klimatu.

Cíl 1.2 Koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí.

V levém bočním menu jsou dostupné informace k jednotlivým výzvám v rámci Priority 1.