Priorita 1

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Specifický cíl

1.1 - Větší připravenost a přeshraniční akceschopnost při řešení rizik a katastrof v česko-polském pohraničí souvisejících se změnou klimatu

Termín vyhlášení výzvy

15. prosince 2022

Typ výzvy

kolová

Termín pro podání záměrů do

22. března 2023

Termín pro podání žádostí do

3. května 2023

Předpokládaný termín schvalování projektů

září 2023

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů

30 září 2029

Alokace výzvy – EFRR

8,2 mil. €

Spolufinancování z EFRR

80 %

Projektový záměr je nutné předložit v online aplikaci zde.

Níže máte k dispozici všechny dokumenty nezbytné k předložení záměru a projektové žádosti.

V podkladech byly dne 13. 1. 2023 aktualizovány dokumenty, týkající se jednotlivých výzev. Došlo zde k sladění čísla výzev uvedených v těchto dokumentech s čísly uvedenými v monitorovacím systému.