4. zasedání MV

19. a 20. října 2023 proběhlo 4. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027.

Členové MV schválili mimo jiné:

  1. Parametry nové výzvy ve SC 1.2.
  2. Projekty v rámci SC 2.1 a 4.2.
  3. Projekty FMP
  4. Metodiku kontroly a hodnocení žádostí o podporu – verze 3.

Rozhodování o projektech v SC 1.1 bylo odloženo.

SC 2.1_přehled projektů

SC 4.2_přehled projektů

FMP 2.1_přehled projektů

FMP 4.2_přehled projektů