Generátor rozpočtu

V Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 je nezbytné zpracovat rozpočet projektu prostřednictvím nástroje Generátor rozpočtu. Generátor rozpočtu je součástí aplikace, ve které jsou předkládány i projektové záměry.

Generátor rozpočtu

Rozpočet projektu lze vytvořit vždy pouze z již založeného projektového záměru. Po přihlášení do aplikace je možné na zvoleném projektovém záměru otevřít přes tlačítko Další akce - Správa rozpočtu nástroj Generátor rozpočtu a zde vyplnit rozpočet za všechny projektové partnery. Při vyplňování rozpočtu a volbě odpovídajícího typu rozpočtu pro daného partnera je možné jako pomůcku využít přílohu č. 5 Příručky pro žadatele. Rozpočet je předvyplněn některými údaji z projektového záměru, které lze editovat. Rozpočet lze také sdílet s partnery po zadání e-mailové adresy, pod kterou se daný partner v aplikaci zaregistruje.

V rámci nástroje Generátor rozpočtu je nastavena kontrola správnosti vyplnění rozpočtu. V případě, že je rozpočet vyplněn správně, je možné přes tlačítko Uzavřít tuto verzi ukončit editaci a následně vygenerovat PDF. Vygenerované PDF je následně nutné vložit do dokumentů projektové žádosti v ISKP21+ jako povinnou přílohu žádosti. Na základě rozpočtu vygenerovaného v Generátoru rozpočtu je dále nutné vyplnit i záložku Rozpočet v ISKP21+.

Upozorňujeme, že po stisknutí tlačítka "Uzavřít tuto verzi" už není možné rozpočet dále upravovat!!!