Výzvy

Kdo může žádat?

Do Programu lze předkládat pouze partnerské projekty se zapojením alespoň jednoho českého a jednoho polského partnera. Maximální počet projektových partnerů není omezen. Výjimkou jsou Evropská seskupení pro územní spolupráci, která mohou žádat samostatně. 

Podrobné informace o způsobilosti subjektů na české a polské straně najdete v přílohách č. 2 a 3 Příručky pro žadatele.

POZOR: Žádosti nemohou předkládat fyzické osoby a soukromé podnikatelské subjekty.

 

Jaké je podporované území?

Všechny dopady a aktivity by měly být realizované v podporovaném území. Sídlo projektového partnera může být mimo toto území, nezbytné je však, aby dopad aktivit vždy směřoval do podporovaného území. To je tvořeno regiony NUTS 3, které představuje 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský; a 6 polských podregionů: Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství).

Podrobnosti najdete v Příručce pro žadatele.

 

Jak na to?

1. Seznamte se s:

- Příručkou pro žadatele (podmínky překládání žádosti)

- Metodikou kontroly a hodnocení (postup, jak a co předkládat)

- dokumentem Výzvy (konkrétní podmínky dané výzvy)

2. Předložte se svým partnerem z druhé strany hranice společný povinný projektový záměr – online předkládání zde. Záměr musí být kompletní, dvojjazyčný a musí být doložené Společné prohlášení všech projektových partnerů.

POZOR: V případě kolové výzvy musíte záměr podat nejpozději 6 týdnů před ukončením příjmu plných žádostí.

3. K vašemu záměru obdržíte stanovisko Společného sekretariátu. Brzy po předložení záměru budete informováni o termínech, kdy můžete očekávat stanovisko k záměru a kdy můžete podávat plnou projektovou žádost. Více o termínech najdete v dokumentu Výzva a Metodika.

4. Předložte plnou projektovou žádost v aplikaci ISKP21+ (vedoucí partner projektu musí mít kvalifikovaný elektronický podpis).

 

Kde a jak konzultovat svůj nápad na projekt?

Doporučujeme v první řadě konzultovat vhodnost vašeho záměru s regionálním kontaktním místem (CZ – Ostrava, Olomouc, Pardubice, Hradec Králové, Liberec / PL – Bielsko-Biała, Opole, Wałbrzych). Seznam kontaktních míst najdete zde.

Konzultujte na Společném sekretariátu (JS) v Olomouci – poskytujeme online a prezenční konzultace (Olomouc). Registrační formulář na konzultace najdete zde.

 

POZOR: konzultace na JS se konají za účasti představitelů všech partnerů a nejpozději 24 hodin před termínem konzultací je nutné zaslat (js.olomouc@crr.cz) stručný popis plánovaného projektu.

 

Všechna školení a konzultace jsou bezplatná.