Priorita 4

Cíl 4.1 - Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti

Cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

V levém bočním menu jsou dostupné informace k jednotlivým výzvám v rámci Priority 4.