Priorita 3

Cel 3.1 Zvýšení přeshraniční mobility v česko-polském pohraničí

Cíl je zaměřen na zvýšení silniční a železniční mobility.

V levém bočním menu jsou dostupné informace k jednotlivým výzvám v rámci Priority 3.