Priorita 3

Cíl 3.1 Zvýšení přeshraniční mobility v česko-polském pohraničí

V levém bočním menu jsou dostupné informace k jednotlivým výzvám v rámci Priority 3.