4.1

SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL

Specifický cíl

Cíl 4.1 - Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti

Termín vyhlášení výzvy

19. července 2023

Typ výzvy

kolová

Termín pro podání záměrů

8. 11. 2023

Termín pro podání žádostí

Prodlouženo do 28. 2. 2024

Předpokládaný termín schvalování projektů

červen 2024

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů

30. 9. 2029

Alokace výzvy – EFRR

2. 843.365 €

Spolufinancování z EFRR

80 %

Projektový záměr je nutné předložit v online aplikaci zde.

Níže máte k dispozici všechny dokumenty nezbytné k předložení záměru a projektové žádosti.

Příručka pro žadatele

Metodika kontroly a hodnocení

Výzva č. 11_23_010 Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti