Priorita 4_SC 4.2

Výzva na Správce FMP

Termín vyhlášení výzvy

28. února 2023

Typ výzvy

průběžná

Zaměření výzvy

 

Výzva je zaměřena na realizaci Fondu malých projektů, podporující spolupráci subjektů, jejímž cílem je prohloubit přeshraniční vazby obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Předkládány mohou být projekty na správu Fondu malých projektů. Žadatelem, tj. subjektem předkládajícím žádost o podporu, může být pouze sdružení, které tvoří euroregiony působící na česko-polském příhraničí.

Termín pro podání žádostí

Průběžná výzva v sobě zahrnuje tři termíny pro předkládání žádostí o podporu. Stanovené termíny pro předložení žádostí o podporu jsou následující:

  • 31. březen 2023
  • 16. červen 2023
  • 30. listopad 2023

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů

Pro všechny projekty předložené v rámci výzvy je závazné datum 30. září 2029

Alokace výzvy – EFRR

Celková alokace výzvy činí 19 819 652 EUR z EFRR.

Spolufinancování z EFRR

80 %

Níže máte k dispozici všechny dokumenty nezbytné k předložení projektové žádosti.

Příručka pro žadatele

Výzva č. 11_23_009_Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Příručka pro správce FMP_verze 1