5. zasedání MV

12. prosince 2023 proběhlo 5. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027.

Členové MV schválili mimo jiné:

  1. Projekty v rámci SC 3.1 (silnice)
  2. Projekty v rámci SC 3.1 (železnice)
  3. Změny v Metodice kontroly a hodnocení žádostí o podporu.

SC 3.1 (silnice)_přehled projektů

SC 3.1 (železnice)_přehled projektů