Fond malých projektů

Výzvy jsou zaměřeny na Fond malých projektů, předkládány mohou být projekty na správu Fondu malých projektů.

Žadatelem, tj. subjektem předkládajícím žádost o podporu, může být pouze sdružení, které tvoří euroregiony působící na česko-polském příhraničí.

Více viz levé menu s jednotlivými výzvami.