Priorita 2

Cíl 2.1 – Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Výzva byla ukončena 28. 2. 2024.