1.1

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Specifický cíl

1.1 - Větší připravenost a přeshraniční akceschopnost při řešení rizik a katastrof v česko-polském pohraničí souvisejících se změnou klimatu

Termín vyhlášení výzvy

8. dubna 2024

Typ výzvy

kolová

Termín pro podání záměrů do

26. června 2024

Termín pro podání žádostí do

9. října 2024

Předpokládaný termín schvalování projektů

únor 2025

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů

30. září 2029

Alokace výzvy – EFRR

3 501 776 €

Spolufinancování z EFRR

80 %

Projektový záměr je nutné předložit v online aplikaci zde.

Níže máte k dispozici všechny dokumenty nezbytné k předložení záměru a projektové žádosti.

Příručka pro žadatele

Metodika kontroly a hodnocení

Výzva č. 11_24_012_IZS_Ratownictwo