Priorita 4_SC 4.1

Výzva na Správce FMP

Termín vyhlášení výzvy

28. února 2023

Typ výzvy

Průběžná

Zaměření výzvy

 

Výzva je zaměřena na realizaci Fondu malých projektů, podporující zlepšení podmínek pro fungování veřejné správy a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané oblasti.

Předkládány mohou být projekty na správu Fondu malých projektů. Žadatelem, tj. subjektem předkládajícím žádost o podporu, může být pouze sdružení, které tvoří euroregiony působící na česko-polském příhraničí.

Termín pro podání žádostí

Průběžná výzva v sobě zahrnuje tři termíny pro předkládání žádostí o podporu. Stanovené termíny pro předložení žádostí o podporu jsou následující:

  • 31. březen 2023
  • 16. červen 2023
  • 30. listopad 2023

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů

Pro všechny projekty předložené v rámci výzvy je závazné datum 30. září 2029

Alokace výzvy – EFRR

Celková alokace výzvy činí 500 000 EUR z EFRR.

Spolufinancování z EFRR

80 %

Níže máte k dispozici všechny dokumenty nezbytné k předložení projektové žádosti.

Příručka pro žadatele

Výzva č. 11_23_008_Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti

Příručka pro správce FMP_verze 1