Spolufinancování ze SR

Pravidla spolufinancování pro stanovení maximálních podílů státního rozpočtu a zároveň minimální finanční spoluúčasti příjemců na spolufinancování v programech Interreg v programovém období 2021-2027.

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje českým vedoucím partnerům a projektovým partnerům, kteří jsou příjemci v rámci Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 spolufinancování ze státního rozpočtu ČR.

Níže ke stažení základní informace pro spolufinancování ze státního rozpočtu ČR dle typu subjektu.

Další podrobné informace jsou k dispozici na webu Ministerstva financí ČR.

Pravidla spolufinancování ze státního rozpočtu ČR