1 posiedzenie KM

W dniach 29-30 listopada w Harrachowie obyło się 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Członkowie KM zatwierdzili m.in.

  1. harmonogram naborów do końca 2024 r.
  2. parametry najbliższych naborów
  3. zasady kwalifikowalności wydatków
  4. metodykę kontroli i oceny projektów