Grupa robocza TRANSPORT 2028+

Na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg Czechy-Polska z dnia 13.2.2023 Wspólny Sekretariat otrzymał mandat do przygotowania i kordynowania grupy roboczej ds. przygotowania i realizacji projektów transgranicznych w obszarze transportu w okresie 2028+. Na podstawie danej decyzji KM Wspólny Sekretariat zwraca się do potencjalnych zainteresowanych osób o uzupełnienie tematów dla przyszłych projektów w obszarze transportu (działania skierowane do transportu kolejowego oraz działania skierowane do transgranicznego transportu publicznego i indywidualnego). Tematy należy uzupełnić w jednym z załączonych formularzy/projektowej fiszce zgodnie z obszarem zainteresowania, a następnie przesłać e-mailem na adres js.olomouc@crr.cz do 19 maja 2023r.   Przedmiotem tematów powinny być zatem wyłącznie propozycje ewentualnych inwestycji w obszarze transportu w okresie 2028+. Nie jest to zbiór propozycji inwestycyjnych, które mogłyby być sfinansowane w bieżącym okresie 2021-2027.

Na podstawie złożonych tematów grupa robocza przeprowadzi następnie ocenę sondażu planowanych inwestycji w transporcie w okresie 2028+ oraz, w przypadku wystarczającej liczby odpowiednich tematów, omówi możliwość ogłoszenia naboru wniosków z Komitetem Monitorujacym Programu Interreg Czechy-Polska, których przedmiotem będzie przygotowanie projektowe działań inwestycyjnych w obszarze transportu na okres 2028+. W obszarze tematyczny transportu publicznego nabór będzie przygotowany w ramach obecnego Programu. Mapowanie to ma pomóc w identyfikowaniu potrzeb oraz zdolności absorpcyjnej w tym zakresie.

Fiszka projektowa_Działania na rzecz rozwoju transgranicznego transportu publicznego i indywidualnego

Fiszka projektowa_Działania na rzecz kolei