Dobre praktyki

Przykładowe projekty współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim w latach 2014-2020