1.2

OCHRONA ŚRODOWISKA

Cel specificzny

Cel 1.2 - Bardziej skoordynowane podejście do ochrony środowiska na pograniczu czesko-polskim

Data ogłoszenia naboru

20 listopada 2023 r.

Typ naboru

zamknięty

Termin składania propozycji projektowych

7 lutego 2024 r.

Termin składania wniosków projektowych

15 maja 2024 r.

Przewidywany termin zatwierdzenia projektów

wrzesień 2024 r.

Ostateczny termin zakończenia realizacji projektów

30 września 2029 r.

Alokacja naboru - EFRR

7,0 mln €

Współfinansowanie z EFRR

80 %

Propozycję projektu należy złożyć w online aplikacji tutaj.

Poniżej mają Państwo do dyspozycji wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do złożenia propozycji i wniosku projektowego.

Podręcznik Wnioskodawcy

Metodyka kontroli i oceny

Nabór: 11_23_011_Životní prostředí_Ochrona środowiska