Wniosek projektowy

W naborze wniosków w trybie otwartym przewidziano kilka terminów składania wniosków projektowych. Czy po złożeniu propozycji projektowej WS poinformuje wnioskodawcę o terminie, w jakim może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu?

  • Termin złożenia kompletnego wniosku uzależniony jest od terminu złożenia propozycji projektowej i uzyskania opinii Wspólnego Sekretariatu. W ramach naboru w trybie otwartym wniosek projektowy można złożyć w dowolnym terminie dla składania wniosków projektowych, zawsze jednak wyłącznie po uzyskaniu opinii Wspólnego Sekretariatu dotyczącego propozycji projektowej. W naborze  w trybie otwartym, Wspólny Sekretariat gwarantuje wydanie 10 opinii miesięcznie do propozycji projektowych. Wysyłając opinię, WS wskazuje, do którego naboru można złożyć wniosek projektowy.

W systemie ISKP jest tylko ograniczona ilość znaków 50 (CZ) lub 60 (PL) na nazwę projektu. Co zrobić, jeśli wybraliśmy dłuższą nazwę i jest ona już wskazana np. w protokole z posiedzenia rady, w podpisanej Umowie o współpracy itp.?

  • Nazwa projektu jest podstawowym elementem identyfikacyjnym projektu. Nazwa w ISKP może być skrócona w porównaniu z nazwą używaną w załączonych dokumentach, ale zawsze musi być oczywiste, że chodzi o to ten sam projekt.