Fundusz małych projektów

Nabory są ukierunkowane na Fundusz Małych Projektów, składane mogą być projekty na administrowanie Funduszem Małych Projektów.

Wnioskodawcami, czyli podmiotami składającymi wnioski o dofinansowanie, mogą być wyłącznie stowarzyszenia tworzące euroregiony działające na pograniczu polsko-czeskim.

Więcej patrz menu po lewej stronie z poszczególnymi naborami.