Priorytet 1

ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA I ŚRODOWISKO

Cel szczegółowy

1.1 - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu

Data ogłoszenia naboru

15 grudnia 2022 r.

Typ naboru

Etapowy

Termin składania propozycji projektowych do

22 marca 2023 r.

Termin składania wniosków projektowych do

3 maja 2023 r.

Przewidywany termin zatwierdzenia projektów

wrzesień 2023 r.

Ostateczny termin zakończenia realizacji projektów

30 wrzesień 2029 r.

Alokacja naboru - EFRR

8,2 mln €

Współfinansowanie z EFRR

80 %

Propozycję projektu należy złożyć w online aplikacji tutaj.

Poniżej mają Państwo do dyspozycji wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do złożenia propozycji i wniosku projektowego.

Podręcznik Wnioskodawcy

Metodyka kontroli i oceny

Nabór nr 11_22_001_IZS_Ratownictwo

W dniu 13 stycznia 2023 r. zostaly zaktualizowane dokumenty dotyczące poszczególnych naborów. Ujednolicono numery naborów wykazanych w tych dokumentach z numerami podanymi w systemie monitorującym.

Informujemy, że Przewodnik przygotowania wniosku projektowego będzie upubliczniony w najbliższych tygodniach. Znajdą w nim Państwo praktyczne porady i informacje związane z przygotowaniem projektu w aplikacji ISKP.