Seminaria

On-line seminarium organizowane przez Program Interreg, CzechTourism i Polską organizację turystyczną na temat transgranicznych produktów turystycznych dnia 1.02.2023.

W dniu 01.02.2023 r. odbyło się wspólne on-line seminarium organizowane przez Program Interreg, CzechTourism i Polską Organizację Turystyczną oraz przy wsparciu regionalnych i lokalnych organizacji na temat transgranicznych produktów turystycznych.

Tutaj można pobrać oryginalne nagranie.

Prezentacje_1.02.2023 r.