Dokument programowy Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

PROJEKT PROGRAMU INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 ZATWIERDZONY

4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024).

Decyzja wykonawcza Komisji nr. C(2022)7169.

Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027