Archiwum naborów

Zakończone w 2023 roku.

CS 1.1_11-22-001_ratownictwo

CS 3.1_11-22-002_mosty

CS 3.1_11-23-005_drogi

CS 3.1_11-23-006_koleje

Zakończone w 2024 roku.

CS 4.2_11-23-003_pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

CS 2.1_11-23-004_turystyka

CS 4.1_11-23-010_poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy transgranicznej w danym tematycznym obszarze

CS 1.2_11-23-011_bardziej skoordynowane podejście do ochrony środowiska na pograniczu czesko-polskim