Baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności - komunikacja

Komunikacja (składanie ofert, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi) przez Bazę Konkurencyjności (BK2021) w perspektywie finansowej 2021-2027 - dotyczy tylko polskich wnioskodawców

Beneficjencie pamiętaj, że komunikacja dotycząca zamówień w ramach zasady konkurencyjności, w tym:

  • ogłoszenie zapytania ofertowego,
  • składanie ofert,
  • wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą (pytania i odpowiedzi),
  • przekazywanie dokumentów i oświadczeń

odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. Dopuszczalne odstępstwa od komunikacji w BK2021 określają „Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla polskich beneficjentów”[1].

Korzystaj z modułu (zakładki):

  • Oferty – przy składaniu ofert,
  • Pytania – przy zadawaniu pytań oraz udzielaniu odpowiedzi wykonawcy.

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących technicznych aspektów funkcjonowania BK2021 skorzystaj ze strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc.

 

[1] Załącznik do podręcznika wnioskodawcy oraz podręcznika beneficjenta Interreg Czechy – Polska 2021-2027.