Konsultacje i szkolenia

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszonych naborów zapraszamy do udziału w szkoleniach, forach dyskusyjnych i dniach konsultacyjnych. Działania informacyjne będą realizowane online oraz w regionach.

Dla naborów:

1.2 Bardziej skoordynowane podejście do ochrony środowiska na pograniczu czesko-polskim

2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego

4.1 Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy transgranicznej w danym tematycznym obszarze

4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

Szkolenie: przygotowanie wniosku projektowego (YouTube)

 

Serwis konsultacyjny:

jeden dzień (wt) w tygodniu on-line lub w siedzibie Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu (9:00-12:00) i dwa dni (pon/pt) online na Teams (9:00-12:00). Rejestracja terminów on-line.

Konsultacje

Warunkiem przeprowadzenia konsultacji jest przesłanie krótkiej propozycji projektu e-mailem na adres js.olomouc@crr.cz z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem w dniu roboczym.