Podręcznik Wnioskodawcy

Podręcznik Wnioskodawcy_wersja 4

Załączniki PW_wersja 4

Stawki jednostkowe dla typowych profili stanowiska 2021+

Przegląd wskaźników

Pomoc do obliczania wartości wskaźników_priorytet 1