Podręcznik Wnioskodawcy

20 listopada 2023 r. zacznie obowiązywać trzecia wersja Podręcznika Wnioskodawcy. Dla projektów, które są w trakcie procesu administracji (kontrola kwalifikowalności, ocena, itp.) obowiązuje nowa wersja Podręcznika (nr 3). Jednocześnie podkreślamy, że w ramach zmian Podręcznika nie doszło do żadnych zmian administracyjnych ani merytorycznych w zakresie obowiązków i wymagań wobec Wnioskodawców istotnych dla kontroli i oceny aktualnie administrowanych projektów.

Podręcznik Wnioskodawcy_wersja 3

Załączniki Podręcznika Wnioskodawcy_wersja 3

Zalecenie Metodyczne nr 1_PW wersja 3

Stawki jednostkowe dla typowych profili stanowiska 2021+

Przegląd wskaźników

Pomoc do obliczania wartości wskaźników_priorytet 1