Podręcznik Wnioskodawcy

Poniżej znajdą Państwo Podręcznik Wnioskodawcy obowiązujący dla ogłoszonych naborów wraz z załącznikami.

Podręcznik Wnioskodawcy_wersja 1

Należy zwrócić uwagę, że na stronie 40 Podręcznika błędnie podano, że w celu 1.2 zastosowano stawke ryczałtową kosztów pracy w wysokości 2%. W rzeczywistości stawka ta jest stosowana w celu 1.1. W celu 1.2 koszty wynagrodzenia pracownika są wypłacane w postaci stawek jednostkowych kosztów pracy. Dziękujemy za zrozumienie.

Załączniki Podręcznika Wnioskodawcy_wersja 1

Stawki jednostkowe dla typowych profili stanowiska 2021+

Profil stanowiska

Stawka jednostkowa

PROFIL STANOWISKA 1

Wysoko wykwalifikowani merytoryczni pracownicy i merytoryczni eksperci

Dla czeskiego wnioskodawcy:

Stawka godzinowa: 509 Kč / 22 EUR

Miesięczne wynagrodzenie: 72 982 Kč / 3 106 EUR

Dla polskiego wnioskodawcy:

Stawka godzinowa: 94,10 PLN

Miesięczne wynagrodzenie: 13 494,00 PLN

PROFIL STANOWISKA 2

Personel realizacyjny i koordynacyjny

Dla czeskiego wnioskodawcy:

Stawka godzinowa: 376 Kč / 16 EUR

Miesięczne wynagrodzenie: 53 872 Kč / 2 292,50 EUR

Dla polskiego wnioskodawcy:

Stawka godzinowa: 64,40 PLN

Miesięczne wynagrodzenie: 9 229,00 PLN

PROFIL STANOWISKA 3

Personel pomocniczy, asystujący i techniczny

Dla czeskiego wnioskodawcy:

Stawka godzinowa: 311 Kč / 13,50 EUR

Miesięczne wynagrodzenie: 44 590 Kč / 1 897,50 EUR

Dla polskiego wnioskodawcy:

Stawka godzinowa: 49,90 PLN

Miesięczne wynagrodzenie: 7 153,00 PLN

Należy pamiętać, że stawki nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Instytucję Audytową i dlatego nie można ich jeszcze uznać za ostateczne.

Obowiązujące stawki zostaną automatycznie obliczone w generatorze szczegółowego budżetu projektu.